Bachova květová terapie mě oslovila hned při prvním setkání, myslím, že to bylo asi v roce 1993. Už po prvních několika dnech užívání jsem cítila velké změny a posun v životě.

Během let byla příležitost, abych vyzkoušela sama na sobě postupně účinky všech 38 esencí, ať už byl důvod v potížích fyzických nebo psychických. Samozřejmě že ani moje rodina, kamarádi a známí se Bachovkám nevyhnuli a na vlastní kůži je poznávali, stejně jako zvířata kolem nás. Já jsem tak získávala další a další zkušenosti. Některé byly dost bolestné, ale o to cennější. Jsem přesvědčená, že když mi selhalo srdce, zachránily mi esence život. Stejně tak i mojí fence Cindy, když ztratila při úrazu tolik krve, že jí šlo o život. Mému psovi Snoopymu zase pomohly po všech stránkách, když jsme si ho zbídačeného, nedůvěřivého a velice nemocného přivezli z útulku.

Zvířata nemají předsudky a mysl plnou zbytečných úvah. Jsou bezprostřední, upřímná a přirozená. Proto reagují na Bachovu květovou terapii ještě lépe než lidé.

Majitelé přicházejí v případě, když má jejich zvířátko problémy psychické, které škodí jak jemu, tak soužití s člověkem, ale i když má problémy fyzické.

Na obou úrovních se občas odehrávají takřka zázraky. Problém, který často trápí celou rodinu, se podaří buď zcela odstranit, nebo alespoň velice zmírnit. A to ať se jedná o problém nový, nebo o záležitost starou mnoho let.

Zvířata s námi žijí v podmínkách, které jsou přes všechnu naši snahu pro ně většinou nepřirozené. Změny, kterými díky nám procházejí, jsou pro ně často nesmírně složité a nepochopitelné. Mezi takové změny rozhodně patří například stěhování, ale i menší a nenápadnější změny, jako výměna záclon, koberce, nábytku… Rozvody, rozchody, úmrtí, ale i narození nebo něčí přistěhování je samozřejmě pro většinu zvířat velká zátěž. Navíc má hodně zvířat tendenci přejímat nemoc od lidí jim blízkých. Skoro u každé fyzické nemoci po konzultaci s majiteli najdu podobnou nebo shodnou nemoc i u některého člena rodiny. Ale i situace tak častá a obyčejná, jako to, že zůstane pes doma sám, není pro něj, jako pro smečkové zvíře, přirozená. Hodně psů tuto situaci snáší špatně, je jim smutno, vyjí, štěkají, snaží se dostat ven, ničí věci a často se to věkem zhoršuje. Kočka je naopak zvíře, žijící o samotě a tak pro ni naopak zátěží bývá často přítomnost další kočky v domácnosti. To se pak projevuje třeba tím, že močí mimo určené místo a dělá různé naschvály.

Příklady, které jsme zde uvedla, patří mezi nejčastější, ale samozřejmě, že léčit pomocí Bachovek lze jakýkoli problém.

Pokud budete potřebovat pro svoje zvířátko pomoc nebo radu, můžete se na mě obrátit, ráda se Vám budu věnovat.

Markéta Tomanová (Minaříková): 608 743 272, u.markety@email.cz, www.umarkety.cz


All Rights Reserved
Created by webmaster hEav0 ©